انرژی درمانی ؟

شاخه های مختلفی از روانشناسی انرژی وجود دارد ، از جمله زمینه درمانی تفکر فوق الذکر ، تکنیک های آزادی عاطفی و روانشناسی جامع انرژی. با این عمل ساهاسرارا چاکرا تحریک میشود و میتواند بین نیمکرههای چپ و راست بدن، یعنی بین احساسات و عواطف و تفکر و منطق تعادل ایجاد کند.(15) این مرحله یعنی مسح سر یکی از کلیدیترین تاثیرات انرژیکی را با خود به همراه دارد. نکته مهم: مربی در عرفان حلقه به کسی گفته میشود که صرفا به معرفی عرفان حلقه بپردازد و در حاشیه تدریس دوره های مربوطه کلاس دیگری را راه اندازی نکند (مبادا اینگونه تلقی شود که مربی قصد کار و کاسبی دارد و از موقعیتی که بواسطه عرفان حلقه برایش ایجاد شده میخواهد در جهت کسب درآمد سوءاستفاده کند و از این طریق شان مربیان خدشه دار شود). نکته بسیار مهم این است که انگشتان پای راست در هنگام تشهد و سلام باید مثل حالت سجده بر روی زمین باشد تا کار مبادله قطع نشود. بسیاری از نماز گزاران این اصل مهم را رعایت نمیکنند و این باعث ناتمام ماندن امر مبادله انرژی میشود و صحیح نیست. این عمل دو تأثیر فوِالعاده مهم دارد. تصمیم گرفتم که یک جلد کتاب نیز درباره کلیات مطالب و حقایق علوم روحی و زندگانی پس از مرگ و انرژی های موجود در محیط و افراد و نحوه استفاده از آنها، به رشته تحریر درآورم تا خوانندگان محترمی که فرصت خواندن کلیه کتابهای مربوط به علوم روحی و نیروهای ناشناخته را ندارند، با خواندن این دو جلد کتاب، دانش و شناخت کلی و کافی درباره علوم روحی و این نیروها بدست آورند.

این کتاب در زمینه علوم روحی و انرژی درمانی و قدرتهای ماوراء الطبیعه، ارواح و حقایق علوم روحی و زندگانی پس از مرگ و انرژی های موجود در محیط و افراد و نحوه استفاه از آنها و… پس از نوشتن چندین جلد کتاب در زمینه علوم روحی و انرژی درمانی و قدرتهای ماورالطبیعه و … در واقع با اتصال دست چپ و راست به یکدیگر، بین این دو انرژی تبادل صورت میگیرد. و این قضیه به صورت کاملا علمی اثبات شده که نوازش سر کودکان در رشد مغز اون ها شدیدا تاثیر مثبت دارد. یکی از مهمترین این نقاط در ناحیه ی فرق سر واقع شده است که به هنگام مسح سر تحریک میشود. با تقویت و تحریک چاکراهای پایینی میتوان قدرت و حیات دوبارهای را به کالبد بخشید. هر کدام از چاکراها به یک کالبد ما مرتبط می باشد. ورود انرژی بیشتر به «مولاد هارا» خیلی اهمیت دارد، چون این چاکرا اساس نیروی حیات تمام چاکراهای بالاتر و سرچشمه نیروی حیات است. خستگی در وسط روز کاری، مشکلی است که عملکرد فرد را ضعیف میکند. با تداوم وضو در کارها، چاکراهای پاها همواره تقویت میشوند و لذا همواره انرژی بیشتری از طریق پاها وارد مولاد هارا چاکرا و شواد هیستانا چاکرا(چاکرای جنسی) میشود، و فرد کمتر خسته میگردد، استحکام و قوت درونی بیشتری پیدا میکند، خوشبینانهتر زندگی میکند و همواره شاکر و سپاسگزار است.

این گیاه در آمریکای شمالی، همینطور آسیای شرقی پیدا شده است. تمام ادیان و فرقه های روحانی و معنوی در بیان این حقیقت با یکدیگر همگام هستند که روح ابدی و ازلی است و بر تمام پهنای گیتی و در تمام زوایای هستی وجود داشته و دارد و زندگی ما نیز نتیجه تابش پرتویی از وجود ارواح است. توسل به سنگ های رنگارنگ زینتی و قیمتی برای مداوای دردها و بهبود بیماری ها که با نام های سنگ درمانی، کریستال درمانی و بلوردرمانی شناخته می شود، سابقه ای طولانی در فرهنگ های مختلف دارد، اما جنبه مدرن این خرافات، سوءاستفاده از مفاهیم ظاهرا علمی برای موجه کردن آن و متقاعد کردن مشتریان به خریدن این سنگ هاست. از آنجایی که این دارونما از طرف یک مرجع حرفهای تجویز شده حدود ۳۰ درصد از افرادی که مورد پژوهش قرار میگیرند بدون آن که مادهای دارویی در میان باشد در آنها تسکین و بهبود علائم بیماری مشاهده میشود. حدود 25 ویژگی یا خطوط ریزش پاتولوژیک معمولی به هر مدار عملکردی اختصاص داده می شود ، مانند بافت مرتبط ، عملکردها ، روزنه های بدن ، اندام های حسی ، ریتم های روزانه و سالانه یا حساسیت به عوامل بیماری (عوامل).

حالا فکرش را بکنید شما باشید و سکوت شعله کشیدن یک شمع، دیگر نه جایی برای دل نگرانی است نه استرس اجازه دارد به شما نزدیک شود. برای این منظور، محققان از ۱۵۵ نفر شرکت کننده خواستند تا پرسشنامه هایی را پر کنند و سپس آنها را به گروه هایی برای انجام آزمایش تقسیم کردند. اثرات شستن پا در مساجد و زمانی که چند صد نفر با هم نماز جماعت میخوانند و از طریق زمین مبادله انرژی میکنند به اوج خود میرسد وحتی یک فرد صالح اگر در میان این چندصد نفر باشد و به منبع انرژی الهی وصل باشد و دارای چراغ روشنی مثل یک لامپ باشد دیگران نیز میتوانند مثل کانال سیمکشی برق، لامپهای خود را با آن روشن کنند و این از خاصیتهای نماز جماعت است که در اسلام بر آن تأکید بسیار شده است. پس قبل از وضو گرفتن از تمیز بودن پاهای خود اطمینان حاصل کنید. آنچه را که من در این مجموعه مطالب کتاب عرضه می نمایم، درحقیقت ارائه مطالب و راه و روشی علمی و آموزشی است که خود سالها آنها را به اشکال مختلف در کلاسها، تحت آزمایشات و بررسیهای فراوانی قرار داده ام و پس از اطمینان یافتن از نحوه کارآیی و سودمند بودن آنها برای کسب علم و سلامت روح و روان و جسم افراد، مطالب آن را در این کتاب گردآوری کرده ام.

دیدگاهتان را بنویسید