تربیت فرزند از چه زمانی شروع می شود؟

این امر بستگی به میزان اختلافات ونحوه برخورد والدین دارد.در مواردی والدین با یکدیگر اختلاف دارند لیکن سعی میکنند کودک متوجه این اختلافات نشود واز طرفی برخی از والدین توجهی به این امر نداشته و دائما در مقابل کودک با هم مشاجره میکنند. در یک شرایط مطلوب مادر نقش مربی و آموزش دهنده اصلی را ایفا میکند و پدر به عنوان همراه، به کمک مادر آمده و سعی میکند روشی که باهم توافق کردهاند را انجام دهد. مربی اصلی كودك كیست؟ از نظر آنان حضور پدر از بدو تولد نقش اصلی و اساسی دارد. وظیفه و کار مادر، دست کم از نخستین لحظه بارداری، شروع و تا پایان دوره اساسی تربیت ادامه دارد. تا این سن والدین تنها ملزم به برطرف ساختن نیازهای اولیه کودک هم به لحاظ روانی وهم به لحاظ جسمی هستند.رفته به رفته کودک توانایی فهم سخنان والدین را پیدا کرده ومتوجه امر ونهیهای آنها میشود.آموزش تربیت از یک سالگی به بعد شروع میشود ولی این به این معنی نیست که والدین از همین زمان میتوانند قوانین سختی برای کودک در نظر گرفته واعمال کنند. طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب میشود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد؛ زیرا کفار نمیتوانند قیم یک فرد مسلمان شوند.

در این میان و کودک در کنار هر کسی که باشد، قانون برای طرف مقابل هم یکسری حق و حقوق را در نظر میگیرد که نگهدارنده کودک باید آنها را رعایت کند. درست است که پدر و مادر دلسوزترین فرد نسبت به فرزند هستند، اما در جایی که زندگی در کنار هر دوی آنها خلاف مصلحت کودک و به ضرر وی تشخیص داده شود، حضانت به شخص ثالثی واگذار میشود زیرا در درتمام مراحل، دادگاه مصلحت کودک را در نظر میگیرد. آری، تنها محیط خانواده و عواطف مخصوص است که میتواند روان طفل را بهطور جامع و کامل پرورش دهد، بدینجهت اولیای دین به مردم، به پدران و مادران، به سرپرستان خانوادهها، پیوسته سفارش میکردند از یتیمان نگهداری کنید، آنان را به خانههای خود ببرید و در کنار سفره خانواده بنشانید و مثل فرزندان خویش تربیت کنید، در ادب آنان بکوشید و با نوازش و مهربانی مسرورشان نمایید. با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. همسرتان را در آغوش بگیرید و با الفاظ محبتآمیز یکدیگر را صدا کنید. به یاد داشته باشید که با کاربرد زیادی این کلمات محبتآمیز و در آغوش گرفتن و بوسیدن آنها کودکتان، لوس بار نخواهد آمد. یک بار در هفته به فرزندتان اجازه دهید غذایی که دلش میخواهد را انتخاب کند و همان را برایش بپزید. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت میباشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل میباشد.

در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . «امیدواریم از جمله پدرانی باشید که با صبر، شکیبایی، مهربانی، دوستی، وقتگذاری و احترام بتوانید به وظایف خود عمل کنید. نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛(10)اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمیتوانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیتواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیتهای قانونی که خارج از بحث حاضر است. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است.

دیدگاهتان را بنویسید