فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

کودک در 4 تا 5 سالگی طبیعتا سازگاری بیشتری با محیط پیدا میکند.برای مطالعه بیشتر در مورد تربیت کودک 4 تا 5 سال کلیک کنید. در عین حال بیشتر به او فرصت دهید، همچنین به ایجاد استقلال و انتخابهای شخصیاش تا حد ممکن احترام بگذارید تا بتواند شخصیت قوی تر و دارای اعتماد بنفس بیشتری را پرورش دهد. چرا که این سن زمانی است که او کم کم یاد میگیرد شخصیت مستقلی پیدا کند. نیازی به ذکر این نکته نیست که بیان عشق و محبت، ضرورت قطعی برای رشد سالم فرزند دارد و در غیاب آن، شخصیت کودک دچار اختلال خواهد شد.کودکانی که دچار فقر و محرومیت هیجانی و عاطفی باشند نمی توانند شریک خوبی در زندگی زناشوئی باشند زیرا پیوند موفق بین زندگی دو فرد از طریق عشق برقرار می گردد.بنابراین، هیجانات باید به شیوه قابل قبولی تنظیم و کنترل گردند. برای اطلاع از نحوه رفتار صحیح با نوجوانان کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تربیت کودک 2 تا 3 سال کلیک کنید. بهتر است پدر و مادر در مورد دلایل رفتار و رفتارهای مناسب در موقعیتها با کودکشان گفت و گو کنند و بیشتر نظر آنها را در این مسائل بپرسند. حتی بر اساس برخی پژوهشها از دوران پیش از تولد حرف زدن با جنین، ایجاد آرامش با موسیقی، تغذیه مناسب و دور بودن از استرس و تنشها بر تحول کودک تاثیر دارد.

باید یاد بگیرند که هنگام ورود به اتاق پدر و مادر، مخصوصا در سه وقت حساس پیش از نماز صبح و هنگام ظهر و بعد از نماز عشاء، که این سه زمان، زمان خلوت پدر و مادر است، و پدر و مادر لباس مناسب ندارند، اجازه بگیرند تا پدر و مادر لباس مناسب بپوشند. برخوردهای پدر و مادر باید به گونهای باشد که بچهها خانه و خانواده خود را یک پناهگاه امن به حساب آورند و حرفهایشان را بتوانند در جمع مطرح کنند. هیچ وقت تلاش نکنیم که کودکان را از بازیهای طبیعی یا بازی در طبیعت باز داریم. ذهن کودکان از این سنین بیشتر قانون مند شده و آنها بیشتر گرایش دارند قوانین منظم را اجرا کنند. خوشبختانه همه آنها زیر چتر روز پدر گرد هم آمدند و از آنها تجلیل شد. دوستی باید دو طرفه باشد و فرزندان هم باید ارزش ها و هنجارهای پدر و مادر را تا حد ممکن رعایت کنند.

نتیجه یک تحقیق هم نشان داده ۳۶% دختران و ۱۱% پسران از وقوع بلوغشان شوکه می شوند و به شدت دچار سردرگمی می شوند. به خاطر داشته باشید، واکنشهای افراطی یا تنبیه بــدنی نه تنها تاثیر مثبتی ندارند بلکه این لجبازیها را بیشتر میکند. بلکه بیشتر با او کنار بیایید و رفتار درست را روشن و واضح از او بخواهید. تربیت از آغاز زندگی بشر، وجود داشته است و نه تنها در رشد اخلاقی، عقلانی، رفتاری و حتّی جسمانی فرد مؤثّر است، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید. در ادامه سن تربیت کودک را با توجه به دورههای حساس و مهم رشدی و نیازهای مختص هرکدام تقسیم بندی کردهایم. مقوله ي تربیت از ابتدایی ترین واساسی ترین و مهّم ترین نیازهای زندگی بشری است. در واقع، اثرات غیبت پدر به علت طلاق یا ترک خانه به مراتب شدیدتر از اثرات فقدان پدر به علت مرگ آن بر فرزندان است.

البته آموزش به تنهایی کافی نیست و اقدامات مکمل پرورشی هم، لازم و ضروری است. رؤیازدگی، خیالبافی، رشد سریع توانایی جسمی، انزواطلبی، دوری از بزرگترها و تمایل به جاذبههای درونگروهی، از جمله ویژگیهای دوران نوجوانی است و از والدین و مربیان، نظارت و مراقبت ویژه میطلبد. همچنین توانایی شناخت آنها بیشتر میشود. کودکان در این سن کمتر لجباز هستند و مقاومتشان نسبت به دستورات و قوانین کم میشود. حتما به رفتارهای مثبت توجه کنید و تــشویق کودکان را فراموش نکنید. در دوران کودکی، فرزندانشان را با نماز، مجالس و محافل مذهبی مأنوس سازند و سعی کنند که خاطرات خوشی را در ذهن آنان به وجود آورند. » (نهجالبلاغه، 1379: کلمات قصار،177) بزهکار و گناهکار را با احسان و پاداش دادن نیکوکار زجر وکیفر بدهید تا آنان احساس کنند که پدر و مادرشان، به طور یکسان در برابر نیکوکار و گناهکار برخورد نمیکنند. رسول گرامی (ص) میفرمایند: «بچههایتان را دوست داشته باشید و به آنان مهرورزی کنید و اگر وعدهای به آنان میدهید، سعی کنید به وعدههایتان وفا کنید، زیرا آنان شما را روزی دهندة خودشان میدانند.

دیدگاهتان را بنویسید