میتوانید انرژی درمانی یا درمانگری را کار کنید

این تصاویر مستقیماً بر اساس نتایج به دست آمده در كتاب انتشاریافته «ایموتو» است، مطمئناً در فكر و ذهن شما دگرگونی پدید میآورد و عقاید شما را عمیقاً تغییر خواهد داد. میدانیم كه زندگی بشر مستقیماً به كیفیت آبی كه در اطراف ما یا درون بدن ماست، روی آورده است. ما میدانیم كه زندگی انسان به طور مستقیم با كیفیت آب هم در درون و هم در اطراف ما ارتباط دارد. هر روز با او در ارتباط بودم و سعی می کردم در کلاس هایش شرکت کنم. شما می توانید با حضور در کلاس های یوگا، تماشا کردن یکی از نوارهای متعدد و ویدویی که درباره ی یوگا وجود دارد، یا مطالعه ی یوگا از طریق کتاب، هرچه بیشتر بدانید و یاد بگیرید. این انرژی را می توان با شیوه های مختلف از جمله تمرین و ممارست بالا برد و یا آن را قابل به كارگیری كرد. امروزه وجود هاله نورانی به روشهای مختلف اثبات شده است. اصل تأخیرزمانی بیان میدارد که کالبد جسمانی ما نسبت به کالبد انرژی (هاله) دارایانعطاف پذیری کمتری است و به گونهای سطح ارتعاش آن پایینتر است. بخشی که برای درمان مشکلات جسمانی است به عنوان نمونه : طب سنتی، هومیوپاتی و کایروپراکتیک.

اسانس های معطر نه تنها بر روی حالات جسمانی تاثیر می گذارند بلکه بر روی حالات روحی و روانی انسانها نیز تاثیر گذار واقع می شوند. پشت این روش، این منطق وجود دارد که بیماری های روحی و جسمی به خاطر انسدادهایی است که در جریان انرژی حیاتی در امتداد مسیرهایی به نام مریدیان (meridian) وجود دارد. این احتمالاً روش مورد علاقه ما برای استفاده از سنگ های چاکرا (به ویژه در مدیتیشن تمرکز) است. یک سوزن بسیار ریز برای تزریق محلول به زیر لایه پوست و چربی زیر جلدی مورد استفاده قرار می گیرد. پروفسور «ماسارو ایموتو» (Masaru Emoto) كه یافتههای خود را با استفاده از حدود 10 هزار آزمایش جمعآوری نموده، در سه جلد كتاب ارائه كرده است و معتقد است كه مفاهیم متافیزیكی محیط بر روی تركیب مولكولی آب تأثیر میگذارد. بنا بر آنچه در كتاب «ایموتو» آمده است، ما به مدارك حقیقی دست یافتهایم كه نشان میدهد، انرژی ارتعاشی بشر، افكار، نظرات، موسیقی، دعا و نیایش بر ساختار مولكولی آب اثر میگذارد. برف، بیش از چندین میلیون سال است كه بر زمین فرود میآید و همانگونه كه میدانیم، هر دانه برف، دارای شكل و ساختار خاص و منحصر به فرد است.

آب، مادهای بسیار سازگار است، به گونهای شكل فیزیكی آب به آسانی با محیطی كه در آن هست، انطباق پیدا میكند و نه تنها از نظر فیزیكی تغییر میكند، بلكه شكل مولكولی آن نیز تغییر مییابد. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند ایموتو میگوید به دلیل این كه این آب از میان شهرها عبور میكند شكل مولكولی این آب به صورت تغییر كرده است. تحقیقات وی، آشكارا تغییر شكل ساختار مولكول آب را به نمایش گذاشته است و اثر محیط بر ساختار آب را نشان میدهد. با تبدیل آب به یخ و عكسبرداری از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنكردنیای آب دست پیدا میكنید. آب تفاوت قائل است بین فكر مثبت و فكر منفی. آب تفاوت قائل است بین نوشته مثبت و نوشته منفی. آب تفاوت قائل است بین رفتار خوب و رفتار بد. و این فقط من و شما نیستم كه هوشمندانه رفتار میكنیم. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند تصویر بعدی آب سرچشمه رودخانهای در ژاپن به نام سایجو است: کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند تصویری از كریستال آبهای قطب جنوب ایموتو آزمایش خود را فقط در ژاپن انجام نداد.

سرانجام مرحله تغییر وجود دارد اب به عنوان تصویری برای آرامش مطلق ، تمرکز ، برای بالاترین غلظت ، که قبلاً در لحظه مشاهده رخ داده است. که هر کدام مورد مصرفخاصی دارد. در مورد چاکرای ریشه خود کنجکاوی کنید زیرا این چاکرا رابطه مستقیم با عالم مادی و دنیوی دارد اگر این چاکرا فعال باشد شما بی نیاز هستید و به هر آنچه از نظر مادی بخواهید دست پیدا می کنید. 6. روی شکاف گلو خود تمرکز کنید، این بار یک چراغ آبی که در حال چرخش است و با تنفس شما حرکت میکند را تصور کنید. وقتی از نگاه آب به خود مینگریم، این پیام به نحوی شگفتآور شفاف و واضح میشود. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند سپس وی آب سد «فوجیوارا» را مورد آزمایش قرار داد. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند آزمایش بعدی از رودخانهای به نام «یودو» در ژاپن انجام گرفت كه به خلیج «اوزاكا» میریزد. ایموتو به همین منظور ابتدا آب دریاچهای به نام «بیواكو» را مورد آزمایش قرار داد. آب زشت و زیبا را میفهمد. آب خوب و بد را میفهمد. ایموتو»، تغییرات مولكولی آب را به وسیله تكنیكهای عكسبرداری میكروسكوپهای الكترونیكی و مشاهده آن به صورت سند و مدرك درآورده است.

دیدگاهتان را بنویسید