انواع و شیوه های تربیت فرزند چیست؟

بنابراین تربیت اطفال به مفهومی که در این بحث مقصود است را نیز شامل میگردد و بر پدر و مادر واجب است در اینباره با یکدیگر مشورت نمایند. تنبیه غیر بدنی بر تنبیه بدنی مقدم است و شامل مراحلی همچون بیتوجهی و بیاعتنایی، استفاده از حالات چهره برای ابراز نارضایتی و ناراحتی،(43)تحریک عواطف و احساسات،(44)استفاده … ادامه

فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

کودک در 4 تا 5 سالگی طبیعتا سازگاری بیشتری با محیط پیدا میکند.برای مطالعه بیشتر در مورد تربیت کودک 4 تا 5 سال کلیک کنید. در عین حال بیشتر به او فرصت دهید، همچنین به ایجاد استقلال و انتخابهای شخصیاش تا حد ممکن احترام بگذارید تا بتواند شخصیت قوی تر و دارای اعتماد بنفس بیشتری … ادامه

تربیت فرزند از چه زمانی شروع می شود؟

این امر بستگی به میزان اختلافات ونحوه برخورد والدین دارد.در مواردی والدین با یکدیگر اختلاف دارند لیکن سعی میکنند کودک متوجه این اختلافات نشود واز طرفی برخی از والدین توجهی به این امر نداشته و دائما در مقابل کودک با هم مشاجره میکنند. در یک شرایط مطلوب مادر نقش مربی و آموزش دهنده اصلی را … ادامه

باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

در مجموع باید گفت که وی رادیکالتر از هابس و جان لاک و شارل دو مونتسکیو میاندیشید. روسو در زمینه استفاده از استدلال و منطق در تربیت اخلاقی کودکان با نظریات جان لاک مخالف است و می گوید نیروی عقل که ترکیبی از سایر نیروهاست، از تمام قوای روحی بشر مشکلتر و دیرتر رشد می … ادامه

از روش های تربیت فرزند تا نقش پدر و مادر در تربیت – هم اندیشان

3- با تعریف کردن از همسالان و دوستان و بستگان فرزندانمان حسادت آنان را تحریک نکنیم. آنها مشاهده کردند در خانههایی که پدر با کودک بیشتر بازی میکند و ارتباطش با کودک در زمینه بازیهای فکری، ورزش کردن، دویدن و محبت کردن است، والدین با هم همکاری مناسبتری در تربیت کودک دارند و مادر راحتتر … ادامه

انرژی درمانی با عث تعادل روحی و ذهنی میشود

با این همه جای سؤال است که چرا بهرغم این همه اشکال و سؤال در فکر و عمل این جریان فکری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون توجه علمی و حساسیتهای خاص، برخی از کتابهای منسوب به این جریان با مجوز چاپ میشوند و علاوه بر کتابهای این جریان کتابهای اوشو و پائولو کوئیلو در … ادامه

انرژی درمانی ریکی چیست؟

اگر میخواهید از عود زیاد استفاده کنید و روزی چند تا روشن کنید در کنار عود از سنگ نمک یا سطل آب نمک که اگر سطل آب نمک در یک محیط باشد خیلی خوب است خصوصا در محیط هایی که خیلی آلودگی وجود دارد که کافی است در سطل یک لیتر آب و یک مشت … ادامه

انرژی درمانی چیست و چطور باید آن را انجام دهیم؟

به یه روز سرد زمستونی فکر کنید! به همین دلیل هر یک عدد تخم مرغ حدود ۳۰ درصد از پروتئین مورد نیاز بدن شما در طول روز را تامین میکند. آنها معمولاً با رنگ قرمز یا طلایی همراه هستند، اگرچه سایه و تابش آنها بسته به نوع انرژی ممکن است متفاوت باشد. تعداد زیادی چاکرا … ادامه

انرژی درمانی ؟

شاخه های مختلفی از روانشناسی انرژی وجود دارد ، از جمله زمینه درمانی تفکر فوق الذکر ، تکنیک های آزادی عاطفی و روانشناسی جامع انرژی. با این عمل ساهاسرارا چاکرا تحریک میشود و میتواند بین نیمکرههای چپ و راست بدن، یعنی بین احساسات و عواطف و تفکر و منطق تعادل ایجاد کند.(15) این مرحله یعنی … ادامه

میتوانید انرژی درمانی یا درمانگری را کار کنید

این تصاویر مستقیماً بر اساس نتایج به دست آمده در كتاب انتشاریافته «ایموتو» است، مطمئناً در فكر و ذهن شما دگرگونی پدید میآورد و عقاید شما را عمیقاً تغییر خواهد داد. میدانیم كه زندگی بشر مستقیماً به كیفیت آبی كه در اطراف ما یا درون بدن ماست، روی آورده است. ما میدانیم كه زندگی انسان … ادامه